Skarb Państwa zwiększył udział w PGE do 60,86% po objęciu akcji serii E