Nestmedic liczy na uzyskanie certyfikacji na rynek USA najdalej w przyszłym roku