KE proponuje przedłużenie ogólnej klauzuli korekcyjnej na 2023 r.