GUS: Sprzedaż detaliczna (ceny stałe) wzrosła o 19% r/r w kwietniu