Dom Development spodziewa się wyrównanych wynikowo kwartałów w 2022 r.