Dom Development rekomenduje 10,5 zł dywidendy na akcję z zysku za 2021 r.