Credit Agricole: Kwietniowe dane sugerują spowolnienie wzrostu PKB do 3,1% r/r w II kw.