Comarch: Wartość portfela zamówień na 2022 jest o 12,7% wyższa r/r