Celon Pharma ma zgodę FDA na rozpoczęcie badania klinicznego leku Falkieri