Asseco Data Systems ma kolejną umowę z KRUS na utrzymanie i rozwój systemu Workflow