Creotech w projekcie Europejskiej Agencji Kosmicznej wartym 450 mln euro

satelita na tle Ziemi
Pixabay

Creotech Instruments, polski producent systemów i podzespołów satelitarnych, został partnerem Politechniki Wrocławskiej w projekcie ,,MEMS Based Mass Spectrometry’’, realizowanym dla Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA). Celem przedsięwzięcia jest zaprojektowanie spektrometru dla przyszłych misji kosmicznych ESA służącego identyfikacji m.in. substancji organicznych obecnych na Marsie, Wenus, czy Księżycu

W porównaniu do istniejących na rynku rozwiązań, projektowany spektrometr będzie charakteryzował się niespotykaną miniaturyzacją i wysoką czułością. Creotech Instruments będzie odpowiedzialny za opracowanie i wyprodukowanie elektroniki kontroli i odczytu systemu spektrometru wraz z oprogramowaniem oraz za prowadzenie testów środowiskowych systemu. Całkowity budżet projektu wynosi 449 172 euro netto, a okres jego realizacji został ustalony na 15 miesięcy.

Udział naszej firmy w tym przedsięwzięciu wiąże się z rozszerzeniem dotychczasowej współpracy z agencją, a właściwa realizacja I fazy projektu może mieć pozytywny wpływ na uczestnictwo Creotech Instruments w kolejnych fazach przedsięwzięcia. Mam tu na myśli potencjalnie możliwą produkcję urządzenia na potrzeby misji kosmicznych np. na Marsa, Wenus czy Księżyc. Wspomniany spektrometr będzie charakteryzował się niespotykaną dotychczas na rynku miniaturyzacją i wysoką czułością, co z pewnością wpłynie na finalny kształt projektu oraz jakość poszczególnych procesów. Przy ,,MEMS Based Mass Spectrometry’’ będziemy ściśle współpracowali z liderem projektu – Politechniką Wrocławską. – podkreśla Grzegorz Brona, prezes Creotech Instruments. –  Projekt zakończy się na poziomie gotowości technologicznej 4, niemniej jednak spodziewamy się jego kontynuacji w ramach kolejnych zleceń. Liczę, że w perspektywie długofalowej to przedsięwzięcie nie tylko wzmocni naszą pozycję na arenie międzynarodowej, ale i znacząco wpłynie na osiągane wyniki finansowe Creotech Instruments  – dodaje.

Creotech ma w swoim portfolio projekty z zakresu branży kosmicznej oraz technologii kwantowych. W ramach pierwszego segmentu spółka zrealizowała dla polskiego wojska I fazę strategicznego projektu PIAST. Jego celem jest umieszczenie 3 satelitów obserwacyjnych, opartych na autorskiej platformie HyperSat, na orbicie okołoziemskiej w 2024 r. Ważnym testem technologii HyperSat będzie wystrzelenie pierwszego polskiego mikrosatelity obserwacyjnego – EagleEye, które planowane jest na przełom 2023 i 2024 r.

Rozwój spółki w segmencie kwantowym będzie natomiast napędzany udziałem w budowie pierwszego dużego komputera kwantowego dla Unii Europejskiej. W maju br. międzynarodowe konsorcjum, w skład którego wchodzi Creotech, otrzymało od Komisji Europejskiej zaproszenie do zawarcia ramowej umowy na budowę takiego komputera.