PGNiG zwiększa wydobycie gazu w Norwegii

gaz ziemny

PGNiG Upstream Norway planuje wydobyć w tym roku o ok. 0,5 mld metrów sześciennych gazu ziemnego więcej ponad zakładaną prognozę. Dzięki temu łączna produkcja spółki może sięgnąć w 2022 r. 3 mld metrów sześciennych gazu. Po uruchomieniu gazociągu Baltic Pipe paliwo to trafi do Polski

Norweski Szelf Kontynentalny jest priorytetowym obszarem rozwoju działalności poszukiwawczo-wydobywczej Grupy Kapitałowej PGNiG i odgrywa istotną rolę w naszej strategii dywersyfikacji kierunków dostaw paliwa do Polski. W związku z ostatnimi wydarzeniami, m.in. wstrzymaniem dostaw gazu w ramach kontraktu jamalskiego, efekty naszej działalności w Norwegii nabrały szczególnego znaczenia. Już wkrótce, po uruchomieniu gazociągu Baltic Pipe, dodatkowe wolumeny gazu ziemnego wydobyte przez PGNiG w Norwegii będą przesłane do Polski zwiększając bezpieczeństwo energetyczne kraju – podkreśliła Iwona Waksmundzka-Olejniczak, prezes PGNiG. – Dziękuję partnerom koncesyjnym PGNiG Upstream Norway oraz norweskiej administracji naftowej, bez których uzyskanie w tym roku dodatkowego pół miliarda metrów sześciennych gazu nie byłoby możliwedodała.

Zwiększenie wydobycia gazu dotyczy trzech złóż: Skarv, Gina Krog i Duva. W przypadku dwóch pierwszych, wzrost produkcji będzie możliwy dzięki zaprzestaniu procesu ponownego zatłaczania gazu do złoża. Zatłaczanie to zabieg powszechnie stosowany przez firmy działające na Norweskim Szelfie Kontynentalnym w celu intensyfikacji wydobycia ropy naftowej, zatłoczony gaz jest odzyskiwany w późniejszej fazie eksploatacji złoża.

Decyzja o zaprzestaniu zatłaczania gazu oznacza modyfikację Planu Zagospodarowania Złoża, dlatego wymaga zgody norweskiej administracji naftowej. PGNiG Upstream Norway wraz z partnerami koncesyjnymi uzyskało takie zgody, co pozwoli uzyskać do końca roku dodatkowo ponad 300 mln metrów sześciennych gazu z Gina Krog oraz prawie 150 mln metrów sześciennych ze złoża Skarv.

W przypadku Duvy, zwiększenie wydobycia jest możliwe dzięki wykorzystaniu wolnych mocy instalacji wydobywczej obsługującej złoże Gjøa oraz sąsiednie, do której podłączona jest Duva. Wolne moce będą dostępne do końca sierpnia, kiedy do instalacji zostanie podłączone kolejne złoże – Nova. Do tego czasu PGNiG Upstream Norway planuje wydobyć z Duvy dodatkowe ok. 30 mln metrów sześciennych gazu. PGNiG Upstream Norway posiada udziały w 59 koncesjach na Norweskim Szelfie Kontynentalnym i prowadzi wydobycie z czternastu złóż.