Ciech zainwestuje w start-upy

rafineria

Ciech utworzył spółkę Ciech Ventures, skupiającą się na współpracy z młodymi firmami rozwijającymi technologie związane z chemią, zrównoważonym przemysłem i rolnictwem. Dołączył także do grona inwestorów funduszu venture capital (VC) Emerald Industrial Innovation Fund, specjalizującego się w inwestycjach w start-upy, które rozwijają innowacje wspierające ideę zrównoważonego przemysłu

Dzięki inwestycji w międzynarodowy fundusz Emerald, Ciech zamierza skorzystać z najlepszych praktyk rynkowych dotyczących inwestowania w innowacje. W gronie inwestorów funduszu znajduje się ok. 30 uznanych światowych grup przemysłowych, także z branży chemicznej. Do tej pory na współpracę z Emerald zdecydowały się m.in. tak uznane firmy jak: Chevron, Henkel czy Evonik. Inwestycja w fundusz to dostęp do bogatej sieci kontaktów wśród europejskich start-upów oraz możliwość pośredniego lub bezpośredniego inwestowania w najciekawsze firmy.

–  Inwestycja w fundusz Emerald oraz utworzenie spółki Ciech Ventures obrazują nasze silniejsze zaangażowanie w obszar innowacji, mający kluczowe znaczenie dla zwiększania konkurencyjności Grupy Ciech. W tym celu wzmacniamy nasze kompetencje wewnętrzne, inwestujemy w jeden z wiodących funduszy VC i wchodzimy śmielej na rynek start-upów – powiedział Dawid Jakubowicz, prezes Ciecha.

Z kolei powołanie spółki Ciech Ventures służyć będzie nawiązywaniu bezpośredniej współpracy Grupy ze startupami. Współpraca ta może przyjmować formy inwestycji, partnerstw biznesowych czy pilotaży. Spółka poszukuje start-upów technologicznych z całej Europy, działających na styku trzech obszarów: chemii, zrównoważonego przemysłu (cleantech & circular industry) i rolnictwa. Szczególnie interesujące dla Ciechu są projekty związane np. z zarządzaniem CO2 i odpadami, zaawansowanymi materiałami czy rolnictwem precyzyjnym, wymieniono.

Działalność spółki Ciech Ventures jest komplementarna w stosunku do zespołu R&D działającego w ramach grupy i odpowiedzialnego m.in. za innowacyjne technologie wdrażane w biznesie sodowym, wynika także z materiału.– W działalności Ciech Ventures priorytetem są dla nas start-upy, dla których współpraca z dużą grupą przemysłową może przynieść konkretną wartość, np. dzięki możliwości skorzystania z wieloletnich doświadczeń w zakresie procesów produkcyjnych czy przez wygenerowanie synergii sprzedażowych. Wysokie kompetencje naszego zespołu, w połączeniu z możliwościami, jakie daje współpraca z funduszem Emerald, to zestawienie, które powinno zaowocować przyspieszeniem w poszukiwaniu nowatorskich rozwiązań o dużym potencjale biznesowym – dodał Szymon Smyk , prezes Ciech Ventures, odpowiedzialny jednocześnie z ramienia Ciechu za realizację inwestycji w Emerald i współpracę z funduszem.