Bank Pekao uruchomił Konto Pomocne dla uchodźców

odzdzial_banku_pekao_smyk_warszawa

To propozycja dla tych, którzy nie posiadają dokumentów niezbędnych do założenia Konta Przekorzystnego. Konto Pomocne jest całkowicie bezpłatne i pozwala na sprawną realizację potrzeb finansowych – wpływów z otrzymanych świadczeń pomocowych, dokonywania bieżących płatności kartami lub przez bankowość elektroniczną

Nowy bezpłatny rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy – Konto Pomocne – jest przeznaczony dla uchodźców z Ukrainy, którzy nie posiadają paszportu międzynarodowego czy dowodu osobistego ID Cards. Do jego otworzenia wystarczy jeden z następujących dokumentów: paszport wewnętrzny – grażdański paszport ukraiński, certyfikat potwierdzenia legalnego pobytu na terenie Ukrainy dla obywatela innego kraju, polski dokument tożsamości cudzoziemca lub tymczasowy, polski dokument podróży cudzoziemca, zaświadczenie wydawane przez Konsulat, zaświadczenie o nadaniu numeru PESEL lub aplikacja mObywatel. Lista dokumentów umożliwiających otwarcie Konta Pomocnego  będzie aktualizowana i uzupełniana o nowe dokumenty, którymi będą się legitymowali uchodźcy z Ukrainy.  

Konto Pomocne jest rachunkiem na czas określony, który wynosi 12 miesięcy. Bank nie pobiera opłat za prowadzenie rachunku, obsługę karty do konta, wpłaty/wypłaty gotówki wszystkich bankomatach w Polsce i za granicą, za polecenia przelewów krajowych,jak równieżza wszystkie polecenia przelewu wychodzące w tym do banków w Ukrainie i przychodzące z banków z Ukrainy. Maksymalne saldo na rachunku nie może przekroczyć 5 tys. złotych, a łączna kwota transakcji obciążających rachunek nie może być wyższa niż 15 tys. zł miesięcznie. Suma miesięcznych wpływów na rachunek może wynieść 10 tys. złotych,  

Bank Pekao zachęca także do zakładania swojego flagowego rachunku osobistego, a więc Konta Przekorzystnego. Do jego otwarcia wystarczy paszport międzynarodowy, dowód osobisty ID Cards, czy wewnętrzny paszport ukraiński tzw. paszport grażdanina wraz
z zaświadczeniem o nadaniu numeru PESEL.

Uchodźcom z Ukrainy Bank Pekao umożliwia również założenie Lokaty Pomocnej. Jest ona adresowana do osób, które chciałyby złożyć w banku posiadane środki, ale nie posiadają paszportu międzynarodowego bądź dowodu osobistego ID Cards. Lokata Pomocna stanowi także rozwiązanie w sytuacji, w której obywatel Ukrainy może okazać te dokumenty, lecz nie jest w stanie przedstawić źródła wpłacanych środków. Lokatę Pomocną można otworzyć wyłącznie w oddziałach Banku Pekao na okres od 2 do 365 dni w trzech walutach – PLN, EUR lub USD.

Warto zauważyć, że Bank Pekao ma w swojej ofercie dla klientów indywidualnych aplikację mobilną PeoPay i bankowość internetową Pekao24 w języku ukraińskim oraz obsługę w tym języku z konsultantami infolinii banku pod numerem +48 22 591 22 20. Pekao przygotował także specjalną ofertę za 0 zł dla ukraińskich przedsiębiorców, niezależnie od ich wielkości. Bank nie pobiera opłat za rachunki firmowe, karty debetowe oraz zapewnia przedsiębiorcom pełną i darmową obsługę zarówno gotówkową, jak i w bankowości elektronicznej.